اهمیت استفاده از نوار آبیاری (تیپ)

اهمیت کاربرد آبیاری نواری( تیپ)

محدودیت منابع آب شیرین قابل دسترس و مصرف حدود 90 درصد ازاین آب ها در بخش کشاورزی و نیز تامین امنیت غذایی جمعیت رو به رشد کشور، موجب گشته است که صرفه جویی در میزان آب مصرفی و افزایش راندمان آبیاری و ارتقا بهره‌وری امری اجتناب ناپذیر گردد. بیشترین مصرف آب در سطح مزارع با کشت‌های ردیفی می‌باشد که معمولاً با استفاده از جوی و پشته آبیاری می‌شوند. نفوذ عمقی زیاد و تبخیر، از مهم‌ترین عوامل پایین آمدن بازدهی در روش آبیاری سنتی می‌باشد.

بنابراین با توجه به اهمیت حفظ منابع آبی و جلوگیری از هدر رفتن آب از طریق بالا بردن بازدهی آبیاری، پس از انجام تحقیقات گسترده طراحی و تولید، نوار آبیاری تحولی بزرگ در صنعت کشاورزی به وجود آورد. استفاده از نوار تیپ با توجه به عدم نیاز به تسطیح مزرعه، افزایش راندمان آبیاری و جلوگیری از ازدیاد علف‌های هرز کمک بسیاری به اقتصاد کشاورزی نموده است. این روش در مناطقی که تلفات آب در حین آبیاری زیاد است، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روشهای مرسوم نظیر کرتی، نواری، شیاری و جویچه ای باشد.

ویژگی های استفاده از تکنولوژی نوارهای آّبیاری 

 • کارگذاری سیستم تیپ به صورت دستی و یا ماشینی نسبتاً ساده و سریع بوده و بدلیل سبکی وزن نوارهای تیپ،حمل و نقل آن درمزرعه راحت است. 
 • جنس پلیمری مخصوص نوارتیپ،ازچسبیدن جلبک و رسوبات معدنی به آن جلوگیری میکند.
 • مقاومت نوارآبیاری درمقابل اشعه ماوراءبنفش خورشید،کودهایشیمیایی، سموم دفع آفات و اسپری های کشاورزی بالاست. 
 • دراین روش هزینه‌های لوله‌های فرعی (تیپ) نسبت به سایر روشهای آبیاری قطره‌ای کمتر است.
 • درصورت جمع‌آوری نوارهای تیپ مزرعه با هدف استفاده مجدد از آنها در سال بعد،نیازبه فضای کمی برای نگهداری آنها می‌باشد.

چرا امروزه نوار تیپ پر کاربرد است!

محدودیت منابع آب شیرین قابل دسترس و مصرف حدود 90 دردصد ازاین آب ها در بخش کشاورزی و نیز تامین امنیت غذایی جمعیت رو به رشد کشور، موجب گشته است که صرفه جویی در میزان آب مصرفی و افزایش راندمان آبیاری و ارتقا بهره‌وری امری اجتناب ناپذیر گردد بیشترین مصرف آب در سطح مزارع با کشت‌های ردیفی می‌باشد که معمولاً با استفاده از جوی و پشته آبیاری می‌شوند.

زراعت با نوار تیپ

نفوذ عمقی زیاد و تبخیر، از مهم‌ترین عوامل پایین آمدن بازدهی در روش آبیاری سنتی می‌باشد. بنابراین با توجه به اهمیت حفظ منابع آبی و جلوگیری از هدر رفتن آب از طریق بالا بردن بازدهی آبیاری، پس از انجام تحقیقات گسترده طراحی و تولید نوار آبیاری تحولی بزرگ در صنعت کشاورزی به وجود آورد. استفاده از نوار تیپ با توجه به عدم نیاز به تسطیح مزرعه، افزایش راندمان آبیاری و جلوگیری از ازدیاد علف‌های هرز کمک بسیاری به اقتصاد کشاورزی نموده است. این روش در مناطقی که تلفات آب در حین آبیاری زیاد است، می‌تواند جایگزین مناسبی برای روشهای مرسوم نظیر کرتی، نواری، شیاری و جویچه ای باشد.

استفاده مناسب از آب موجود در کشور نیاز به دانش و روش مناسب دارد با استفاده درست از سامانه های نوین آبیاری و با مدیریت مناسب می توان بازدهی آبیاری در مزرعه را در روش بارانی تا 75 درصد و در روش قطره ای تا 90 دصد افزایش داد.

محاسن آبیاری تیپ نسبت به سایر روش های نوین آبیاری:

 • بهره گیری بیشتر از منابع آب
  با توجه به ماهیت و خصوصیات فنی روش آبیاری قطره ای نوارتیپ مصرف
 • آب در این روش کمتر از آبیاری سطحی و بارانی است.
 • رشد بهتر گیاه و افزایش محصول
  در آبیاری قطره ای نواری نیاز آبی گیاه به طور روزانه تأمین می شود بنابراین رطوبت خاک در منطقه توسعه ریشه ها در طول دوره رشد تقریباً باقی مانده و گیاه کمتر از نوسان های تنش آب صدمه می بیند.
 • امکان به کارگیری کود و سم همراه با آب آبیاری
  در آبیاری قطره ای این امکان وجود دارد تا کودهای شیمیایی محلول را به تدریج و همراه با آب آبیاری در اختیار گیاه قرار داد.
 • در آبیاری تیپ، سرعت باد و پستی و بلندی زمین نمی‌تواند مانع عدم یکنواختی پخش آب در مزرعه شود.
 • آبیاری به روش تیپ مانع از جاری شدن آب در سطح مزرعه میشود.
  همچنین تبخیر آب از سطح زمین نسبت به سایر سیستم‌های آبیاری کمتر می شود. بنابراین مصرف آب توسط علف‌های هرز به حداقل رسیده و کنترل علف‌های هرز و بیماری‌های مزرعه ساده تر می‌شود. علاوه بر این، بخش عمده آبی که به زمین ‌‌‌‌داده می شود، به مصرف تعرق گیاه رسیده و در نتیجه شاخص کارایی مصرف آب افزایش می یابد.
 • در این روش ناحیه ریشه گیاه از نظر جذب آب و مواد غذایی در وضعیت مطلوبی قرار خواهد گرفت.
  بنابراین پاسخ مثبت گیاه به آبیاری با این روش بیشتر از سایر روش ها خواهد بود.
 • در صورت اتوماتیک بودن سیستم آبیاری تیپ، هزینه های کارگری برای آبیاری مزرعه حذف می شوند.
  در شرایط غیراتوماتیک نیز هزینه‌های کارگری به مراتب کمتر از روش های غرقابی است.
 • در صورت استفاده از این سیستم در آبیاری گوجه فرنگی و سبزیجات برگی، هزینه‌های مربوط به احداث جوی و پشته کاهش می یابد.
  همچنین به دلیل حذف شدن جوی و پشته‌ها، به سطح مفید مزرعه افزوده شده و در نتیجه با بالارفتن تعداد بوته در واحد سطح، میزان عملکرد محصول نیز افزایش می یابد.
 • تزریق کودهای محلول در این روش به خوبی و به میزان بکنواخت در سطح مزرعه ممکن می گردد.
 • به دلیل کشت منظم در این روش امکان حرکت ماشین آلات سمپاشی و غیره در بین ردیف های گیاهان میسر می باشد.
 • از سوختگی برگ‌ها جلوگیری میشود و تلفات ناشی از خیس‌شدن برگ های گیاه به حداقل ممکن خواهد رسید.

کارکرد آبیاری تیپ در شرایط شور

برای آبیاری به روش تیپ در شرایط شور، فاصله آبیار ی‌ها باید کوتاه بوده و منطقه توسعه ریشه گیاه همواره خیس نگه داشته شود. بنابراین، محلول خاکی که در آن ریشه‌های گیاه حضور دارند، در طول دوره رشد تقریباً رقیق باقی مانده و در این شرایط، جذب آب توسط ریشه گیاه راحت‌تر خواهد بود. بنابراین در شرایط شور انتظار است که آبیاری گیاه توسط لوله‌های تیپ راندمان بالاتری نسبت به سایر رو ش‌ها داشته باشد و گیاه راحت‌تر بتواند آب مورد نیاز خود را جذب نماید.

نوار تیپ

توصیه های فنی در اجرای سیستم

 1. فشار توصیه شده باید با استفاده از فشارسنج های موجود در سیستم و شیرهای تنظیم فشار تنظیم شود. در این راستا تعداد قطعاتی که همزمان آبیاری میشوند نیز بایستی طوری انتخاب شود که فشار سیستم جوابگو باشد.

 2. فشار کاری ایده آل جهت بهره برداری از نوارها آبیاری تیپ 0.6 اتمسفر می باشد که در صورت عدم رعایت فشار ایده آل آبدهی روزنه ها از مقدار اسمی تغییر می نماید. حداقل فشار کاری 0.3 اتمسفر و حداکثر فشار کاری 1 اتمسفر برای نوار ابیاری تیپ می باشد. بنابراین فشار سیستم در طول فصل بهره برداری بایستی در محدوده تعریف شده باشد.

 3. حجم آب آبیاری بایستی براساس برنامه و تقویم آبیاری با دبی سنج حجمی کنترل شود.

 4. میزان نفوذ آب در خاک و کفایت حجم خاک مرطوب شده در اطراف ریشه ها باید در مراحل مختلف رشد گیاه به طور مرتب کنترل و بررسی شود.

 5. کفایت آبیاری با توجه به نیاز آبی گیاه در مراحل مختلف رشد بررسی و کنترل شود. همواره بایستی محیط اطراف ریشه رطوبت کافی داشته باشد و نیاز آبی گیاه تامین شود.

 6. شوری آب و خاک به طور مداوم بررسی و در صورت لزوم نسبت به کاهش دور آبیاری اقدام شود.

 7. میزان کود تزریقی با توجه نیاز گیاه در مراحل مختلف رشد تعیین و تزریق شود.

 8. آبیاری براساس تقویم آبیاری و با در نظرگرفتن مراحل حساسیت گیاه به آب اجرا شود.

 9. استفاده از آبیاری قطره ای ردیفی (تیپ) میتواند راهکاری برای مصرف آب کمتر و کارائی مصرف آب بیشتر باشد.

 10. برای کشاورزانی که قبلاً سیستم آبیاری بارانی در مزرعه آنها اجرا شده است، سیستم آبیاری قطره ای به راحتی و با صرف هزینه کمتر قابل اجرا می‌باشد.

 11. جمع آوری کلیه باقیمانده های لوله ها، اتصالات از سطح مزرعه ضروری و مورد تاکید است. زیرا قطعات مصنوعی در مزرعه علاوه بر مسائل زیست محیطی، میتواند مشکلاتی را در عملیات زراعی، کاشت و حتی رشد گیاه در فصل یا فصول بعدی ایجاد کند.

 12. استفاده از این روش آبیاری مدیریت خاص خود را لازم دارد که بایستی به درستی اعمال شود.

زمین من

نظرات کاربران


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.