نصب و راه اندازی دستگاههای موتوری چرخدار  (رول لاین)- قسمت اول

سیستم های آبیاری رول لاین یکی از مهم ترین سیستم های آبیاری برای زمین های کشاورزی است که مناسب برای بسیاری مزارع با شرایط خاکی متفاوت می باشد. هدف اصلی ازاستفاده از این دستگاه آسانتر نمودن جابجایی بالهای آبیاری در روش های آبیاری کلاسیک است. از مهم ترین مزیت های دستگاه های رول لاین سهولت نصب و نگهداری، امکان صرفه جویی در آب و انرژی و... بوده که با انتخاب قطرچرخ ، نوع آبپاش و نازل آن و فاصله جابجایی، می توان راندمان یکنواختی آبیاری مزرعه را تا 87 درصد افزایش داد. در این مقاله با طریقه نصب و راه اندازی دستگاه های موتوری چرخدار به صورت مرحله به مرحله آشنا می شوید. 

 

قسمت اول

عملیات نصب و مونتاژ دستگاه رول لاین شامل مراحل زیر می باشد:

 

1- پرس لول ها                                                                  7- ردیف کردن لوله                                                                                       

2- بستن نیم طوقه ها                                                         8- تکمیل کردن خط

3- بستن چرخها                                                                 9- بستن سایر اقلام و اتصالات

4- بستن شاسی و نیروی محرکه و اتصالات هیدرولیکی              10- اتصال به خط اصلی

5- بستن سوپاپهای تخلیه                                                    11- تنظیم زنجیرها

6- بستن وزنه ها

 

پرس لوله و کوپلینگ  : 

این عملیات به سبب حساسیت و نیاز به ماشین پرس و چسب مخصوصی که برای پرس کوپلینگها روی لوله های 12 متری بکار می رود، یا توسط گروههای نصاب سیار شرکت انجام می شود و یا لوله ها با کوپلینگ پرس شده از کارخانه به بهره برداران تحویل می گردد. 

لوازم و قطعاتی که می توان در زمین من مشاهده فرمایید:

سر دستگاه آلومینیومی ساده و بوشن دار 

ته دستگاه آلومینیومی ساده و بوشن دار 

سر دستگاه آلومینیومی کوپلینگی زاویه دار 

کوپلینگ آلومینیومی 

رابط آلومینیومی پرسی 

سر شیلنگی دستگاه 

     

2 - بستن نیم طوقه ها

بستن نیم طوقه ها به دو روش ستاره ای و حلزونی انجام می شود. توصیه ما برای سهولت در عملیات نصب استفاده از روش حلزونی است.

 

الف : روش حلزونی:

نیم طوقه ها را روی زمین بخوابانید. برای هر نیم طوقه 10 عدد پره ، 5 عدد تیغه چرخ و 20 عدد مهره و 2 عدد یاتاقان چرخ اختصاص دهید. ابتدا پره ها را از سوراخهای نیم طوقه بگذرانید سپس از بیرون نیم طوقه یک عدد تیغه روی رزوه های دو پره مجاور قرار دهید و سپس روی هر پره یک مهره ببندید. دقت شود که تیغه ها روی کلیه نیم طوقه ها در یک جهت نصب گردد. پس از بستن ده پره به هر 5 پره موجود در یک طرف نیم طوقه یک عدد یاتاقان به کمک مهره های طوری ببندید که نیمه بدون سوراخ یاتاقانها به بیرون طوقه باشد. کلیه مهره ها را به کمک انبر قفلی و آچار بکس در هردو طرف پره ها سفت کنید.

ب : روش ستاره ای

  • یاتاقان را از طرف صاف آن روی زمین قرار دهید بطوریکه طرف محدب آن رو به بالا باشد.                              

  • تعداد پنج عدد پره از داخل سوراخها عبور داده روی هر پره یک عدد مهره ببندید.
  • مهره ها را از زیر سفت کنید.
  • دو عدد از یاتاقانهای پره دار را کنار هم روی زمین قرار دهید.
  • نیم طوقه ها را روی پره ها قرار دهید. وسپس پره ها را از سوراخهای نیم طوقه ها عبور دهید.

 

    

 

  • تیغه ها را از بیرون نیم طوقه روی سرپره ها قرار داده و مهره های آن را ببندید. 
  • مهره های روی پره ها را به کمک انبر قفلی و آچار کاملا سفت کنید.                                            

 

 

 

 

 

 

 

3- بستن چرخها :

به دو صورت می توان چرخها را بست:   الف: روش کارگاهی ب: روش صحرائی

الف: روش کارگاهی:  این روش در صورتی انجام می شود که چرخها روی لوله ها بسته شده و سپس به مزرعه حمل گردند. وسط هر لوله 12 متری را با علامت مشخص کنید. یک نیم طوقه کامل شده را زیر لوله قرار دهید. نیم طوقه کامل شده دوم را روی لوله طوری قرار دهید که یک سر آن در داخل نیم طوقه زیرین و سر دیگرش در خارج آن قرار گیرد. به هر طرف تعداد 4 عدد پیچ و مهره 10 ببندید ( برای هر چرخ جمعا 8 عدد پیچ و مهره ). یاتاقانهای روبروی هم را با 4 عدد پیچ و مهره 10 ببندید ( برای هر چرخ جمعا 8 عدد پیچ و مهره ). پیچ های یاتاقان ها و طوقه را کاملا سفت کنید.

 

ب : روش صحرائی: در صورتی که هدف بستن چرخها در مزرعه و  بدون جابجا کردن لوله ها باشد از روش صحرایی استفاده کنید. لوله های 12 متری را طبق نقشه روی زمین در امتداد یک خط راست قرار دهید. در وسط هر لوله که با علامت مشخص شده دو عدد نیم طوقه قرار دهید. تمام لوله ها را روی نیم طوقه زیرین قرار دهید. روی نیم طوقه اول نیم طوقه دوم را بشرح ردیف الف قرار داده و با پیچها و مهره ها ببندید.                    

4 - بستن شاسی ، نیروی محرکه و اتصالات هیدرولیکی

الف: بستن شاسی: دو عدد اکسل را از طرف بلند آن به درون بوش نصب شده روی شاسی وارد کنید، بطوریکه دنده های روی اکسل ها روبروی دو دنده جفت شاسی قرار گیرند.

توجه : قبل از نصب اکسل روی شاسی داخل بوش را کاملا تمیز کنید.

چهار حلقه چرخ های شاسی را روی اکسل ها نصب کنید. دقت شود چرخ های عقب و جلو هنگام بستن روی اکسل ها در امتداد یک خط باشند.

توجه : دقت شود در بعضی از دستگاهها ، یاتاقانهای چرخهای مخصوص شاسی به علت مغایرت اندازه با سایر یاتاقانها با علامت رنگ سیاه مشخص شده اند.

پیچ های یاتاقان چرخ ها را ببندید و پس از میزان کردن چهار چرخ روی اکسل ها ، پیچها را کاملا سفت کنید. 

  

ب: بستن متعلقات هیدرولیکی 

کلیه اتصالات ، شیلنگها ، فیلتر و پیچ و مهره های مخصوص اتصالات هیدرولیکی را جدا کنید. روی رزوه های تمام مغزیها ، چپقیها و سر شیلنگها را نوار تفلون و در صورت لزوم نخ کنفی بپیچید بطوریکه در هنگام بستن کاملا آب بندی شوند. درپوشهای پلاستیکی روی اوربیت موتورها را باز کنید. روی سوراخهای رزوه دار پایین دو اوربیت موتور ، به ترتیب یک مغزی و یک سه راهی گالوانیزه ببندید.

توجه: ناف سه راهیها را به طرف بالا بسته و سفت کنید.

دو عدد شیلنگ هیدرولیک 60 سانتیمتری 8/3 به صورت ضربدری بین دو اوربیت موتور ببندید به طوری که یک سر هر شیلنگ به سه راهی یک اوربیت موتور و سر دیگر مستقیما به اوربیت موتور دوم بسته شود.

توجه: این دو شیلنگ باید از زیر دنده های کوچک شاسی عبور داده شوند.


ابتدا سر شیلنگی ها بسته شود سپس با کمک سر ماسوره دار اقدام به سفت نمودن مهره ها کنید. به هر یک از سه راهیهای نصب شده روی اوربیت موتورها یک عدد شیلنگ هیدرولیک 8/3 به طول 45 سانتیمتر ببندید. درپوش آهنی بوشن جوشکاری شده در وسط شاسی را بردارید و یک عدد مغزی روی آن ببندید. به خروجیهای بالا و پایین شیر هیدرولیک دو عدد مغزی ببندید و سپس مغزی پایین را توسط دو عدد مغزی و یک عدد مهره ماسوره به مغزی بسته شده روی شاسی ( ردیف قبل ) ببندید و آنرا محکم کنید به طوری که دو خروجی جانبی در طول شاسی قرار گرفته شوند. دوسر آزاد شیلنگهای 45 سانتیمتری را به خروجیهای طرفین شیر هیدرولیک ببندید.

توجه: در بستن شیرهیدرولیک دقت شود که دسته شیر به طرف بالا باشد.

به خروجی بالای شیرهیدرولیک یک عدد چپقی 2/1 طوری ببندید که خروجی چپقی به طرف محل نصب موتور باشد. پمپ هیدرولیک را روی ناودانی جوشکاری شده روی شاسی طوری ببندید که شافت پمپ پس از عبور از سوراخ ناودانی به طرف محل نصب موتور باشد. 

 

    

یک سرشیلنگ هیدرولیک به طول 36 سانتیمتر را به چپقی نصب شده روی شیرهیدرولیک ، و سر دیگر آنرا به بالای پمپ هیدرولیک ببندید. روکش مغزی 4/3 جوشکاری شده زیرشاسی را برداشته وپس از بستن نوار تفلون ، شیرفلکه 4/3 را روی آن ببندید به طوری که دسته شیر موازی شاسی باشد. سپس یک عدد مغزی 4/3 را نیز سر این شیرفلکه ببندید. فیلتر هیدرولیک را با نصب توری و عبور دادن پیچ 7*10 از آن به کمک مهره سفت کنید. فیلتر هیدرولیک را به مغزی شیرفلکه ببندید. به خروجی زیر فیلتر هیدرولیک یک عدد چپقی 4/3 و سپس یک عدد مغزی کوپلینگ دار 4/3 ببندید و سفت کنید. یک سر شیلنگ هیدرولیک 4/3 به طول 45 سانتیمتر را به چپقی 2/1 زیر پمپ هیدرولیک و سر دیگر آن را که زانودار است از طریق مغزی 4/3 کوپلینگ دار به چپقی 4/3 فیلتر هیدرولیک نصب کنید.

توجه: تمام مهره ها، مغزیها و چپقیها در اتصالات هیدرولیکی باید کاملا سفت و آب بندی شوند.

ج : بستن زنجیرها

یکی از زنجیرها را از روی دنده داخلی روی شاسی عبور داده و پس از عبور از روی دنده یکی از اکسل ها قفل آنرا ببندید. و سپس همین کار را با زنجیر دوم و دنده بیرونی شاسی و اکسل دیگر انجام دهید. دقت شود که زنجیر روی دنده بیرونی حتما از روی دنده اکسلی که دنده اش فاصله بیشتری با قوطی شاسی دارد عبور داده شود.

توجه: پس از اتمام عملیات نصب شاسی و نیروی محرکه زنجیرها را طبق دستورالعمل موجود تنظیم نمائید.

د : بستن موتور

درپوش لاستیکی روی شافت پمپ هیدرولیک را جدا کنید. پیچ آلن 8 ، مخصوص کوپلینگ موتور و پیچ آلن 5 ، مخصوص قسمت پمپ هیدرولیک را ببندید. خار هلالی مخصوص پمپ هیدرولیک را جا بزنید. یک قسمت از کوپلینگ موتور را روی پمپ هیدرولیک و قسمت دیگر را روی شافت موتور ببندید و سپس پیچ های آن را سفت کنید. ( قطعه با پیچ آلن نمره8 ، مخصوص قسمت موتور و قطعه با پیچ آلن نمره 5 ، مخصوص پمپ هیدرولیک).

توجه: خار مستطیلی شکل مخصوص موتور هلالی مخصوص پمپ هیدرولیک می باشد.

کوپلینگهای موتور را از طریق لاستیک کوپلینگ بهم متصل کنید. پیچ های پایه موتور را به آرامی ببندید. پیچها را سفت کنید. ( برای هر پیچ یک عدد واشر تخت و برای زیرگل پیچ یک عدد واشر فنری برای طرفی که مهره زیرشاسی بسته می شود در نظر گرفته شده ).

توجه: برای جا زدن کوپلینگهای موتور از چکش لاستیکی استفاده کنید

کوپلینگ موتور

لاستیک کوپلینگ موتور 

زنجیر رول لاین

اوربیت موتور

اکسل بدنه

شیلنگ هیدرولیک

زمین من 

 

نظرات کاربران


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.