زمین من | فروشگاه آنلاین کشاورزی

قطره چکان (دریپر)

قطره چکان ها

دریپر یا قطره چکان یک از اجزای اصلی در سیستم های آبیاری  قطره ای است که به طور کلی به دو دسته دریپر تنطیم شونده و دیپر خود تنظیم تقسیم می شوند. انتخاب قطره چکان مناسب از مواردیست که باید در انجام آن دقت کافی صورت گیرد در غیر اینصورت سیستم آبیاری با هزینه هایی از جمله گرفتگی قطره چکان ها و در نهایت تعویض قطره چکان ها مواجه می شود.

دریپر های تنظیم شونده ساختار ساده ای دارند و دبی خروجی از آنها به صورت دستی تنطیم می شود. در استفاده از دریپر های تنطیم شونده باید تمام تعداد قطره چکان استفاده شده در سطح باغ یا مزرعه را به صورت دستی تنطیم کرد. یکی از مزیت های این قطره چکان ها در این است که اگر در سطح مزرعه فشار آب کمی وجود داشته باشد می توان با تنظیم دریپر ها میزان خروجی ابتدا و انتهای باغ را تنظیم کرد. قطره چکان های تنطیم شونده ارزان تر هستند به همین دلیل نسبت به دریپر های خود تنطیم به صرفه تر هستند.

 دریپر های خود تنطیم یا اتوماتیک ، با توجه به عددی که روی آنها نوشته شده است از یکدیگر قابل تشخیص می باشند. این عدد همان دبی خروجی این قطره چکان ها است که از قبل تعیین شده است و معمولا 2، 4 8، 24 لیتر در ساعت در نظر گرفته می شوند. از مزیت های این قطره چکان ها این است که نیاز به صرف زمان زیادی برای تنظیم کردن ندارند و آب به صورت یکنواخت در سراسر مزرعه پخش خواهد شد. و اتلاف آب کمتری نیز اتفاق می افتد.

گرفتگی قطره چکان

گرفتگی قطره چکان ها از مشکلات اصلی در سیستم های آبیاری به حساب می آید که می تواند در اثر وجود ذراتی مانند شن و ماسه و یا ریشه و بخشی از گیاهان بوجود بیاید همچنین شوری آب یکی دیگر از عوامل گرفتگی قطره چکان ها به حساب می آید که بر یکنواختی پخش خروجی ها و عملکرد سیستم تاثیر گذار خواهد بود. بهترین روش برای جلوگیری از گرفتگی قطره چکان ها استفاده از سیستم های فیلتراسیون است. وجود شن در آب با وجود فیلتر های مناسب از بین می رود اما فیلتر ها باید به صورت منظم شستشو شوند.

دسته بندی قطره چکان ها از نطر وابستگی به فشار

قطره چکان ها از نظر وابستگی به فشار به دو دسته وایسته به فشار  No-PC و مستقل از فشار  PC تقسیم می شوند. گاهی در سیستم های تحت فشار عواملی به وجود می آید که سبب کاهش فشار آب می شود از این رو به قطره چکان هایی که بتوانند به صورت مستقل از فشار آب کار خود را انجام دهند نیاز است که به این قطره چکان ها تنطیم کننده فشار یا مستقل از فشار گفته می شود.

قطره چکان های تنطیم کننده فشار (PC)

از قطره چکان های معمولی گرانتر هستند و معمولا در زمین هایی که دارای شیب بیش از 1.5 متر باشند و یا در سیستم هایی که زول لوله ها و لترال ها در آنها زیاد باشد، استفاده می شوند. در این قطره چکان ها فشار خروجی از قطره چکان ها بدون در نظر گرفتن فشار آب قابل جریان در سیستم به صوت اتوماتیک تنطیم می شود. در این قطره چکا ها تغییرات فشار توسط دیافراگم سیلیکونی کنترل می شود که سبب یکنواختی فشار خروجی قطره چکان می شود.

مزایای استفاده از قطره چکان های جبران کننده فشار:

  • کمبود فشار در بخش های مختلف زمین جبران می شود
  • افزایش یکنواختی اراضی تحت آبیاری
  •