تأثیر دمای انبار برگسترش قارچهای بذرزاد و بنیه بذر

یکی از عوامل عمده تولید پایین بذر، جوانه زنی ضعیف و از بین رفتن زود هنگام گیاهچه ها بر اثر آلودگی به قارچ های بذر زاد شامل گونه های Alternaria، Aspergillus، Penicillium و Fusarium به عنوان پاتوژن گیاههچه غلات گزارش شده اند.  به همین سبب تحقیقی در در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، به صورت فاکتوریل دو عاملی (رقم و دمای گهداری بذر) با طرح پایه کاملا تصادفی اجرا گردیده است. 

عنوان مقاله: تأثیر دمای انبار برگسترش قارچهای بذرزاد و بنیه بذرجو ( .Hordeum vulgare L )

انتشار: نشریه علوم و فناوری بذر ایران
جلد هفتم، شماره 1

نام نویسنده: لیلا یاری 

سال انتشار: بهار و تابستان 97

کلمات کلیدی: قارچ های بذرزاد، بنیه بذر، دمای انبار، ارقام جو

باتوجه به نتایج بدست آمده، اثرات متقابل دمای نگهداری بذر ها در انبار x رقم، بعد از سه ماه انبارداری بر وضعیت گسترش قارچ های بذر زاد در شرایط انبار معتی دار بود، بطوریکه روند تغییرات گسترش قارچ متفاوت بود. بذر هایی که در دمای متناوب 20-30 درجه سانتی گراد (16 ساعت 20 درجه سانتی گراد و 8 ساعت 30 درجه سانتی گراد) نگهداری شده بودند، درصد آلودگی به قارچ های انباری در آنها کاهش یافت.بعلاوه نگهداری بذر ها در دمای متناوب 20-30 درجه سانتی گراد موجب کاهش درصد آلودگی به قارچ Fusarium spp. در ارقام یوسف، نصرت و پروداکتیو گردید، درحالی که درصد آلودگی به قارچ Alternaria alternata  در بذر های انبار شده در دمای متناوب 20-30 در مقایسه با دمای نگهداری 20 درجه سانتی گراد ، افزایش یافت که این افزایش بیشتر در دو رقم صحرا و پروداکتیو قابل توجه بود. بذر های نگهداری شده در دمای متناوب 20-30 درجه سانتی گراد از شاخص بنیه بیشتری برخوردار بودند، درصد تولید گیاهچه های عادی در آنها افزایش یافت، که این روند تغییرات نیز بین ارقام مورد آزمایش متفاوت بود، بطوریکه ارقام صحرا، پروداکتیو در مقایسه با سایر ارقام از نظر تولید درصد گیاهچه عادی برتری نشان دادند. با کاهش درصد آلودگی بذر ها به قارچ های بذر زاد بویژه .Aspergilau flavus، Penicillium spp و .Fusarium spp درصد جوانه زنی نهایی ، تولید گیاهچه های عادی و بنیه بذر افزایش یافت. بطور کلی نگهداری بذر ها در دمای متناوب 20-30 درجه سانتی گراد جهت جلوگیری از گسترش قارچ های بذرزاد انباری Aspergilau flavus و  .penicillium spp و قارچ های بذر زاد مزرعه ای بویژه .Fusarium spp و کاهش بنیه بذر، برای ارقام مورد مطالعه قابل توصیه است.

دانلود فایل کامل مقاله تاثیر دمای انبار بر گسترش قارچ های بذر زاد

زمین من 

نظرات کاربران


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.