زمین من | فروشگاه آنلاین کشاورزی

رول لاین

در سیستم های آبیاری بارانی آب تحت فشار هیدرولیکی در لوله های اصلی و نیمه اصلی قرار می گیرد و توسط آبپاش ها به قطرات ریز باران تبدیل شده و در سطح زمین پخش می شوند. معمولا آبیاری با سیستم های آبیاری بارانی براساس موقعیت جغرافیایی متفاوت زمین های کشاورزی به چند روش تقسیم می شوند که در هر روش تجهیزات و اتصالات آبیاری بارانی تقریبا یکسان بوده و این دسته بندی معمولا بر اساس نوع حرکت بال آبیاری انجام می گیرد. سیستم های آبیاری بارانی به طو کلی به دو دسته تقسیم می شوند : سیستم های ساکن و سیستم های متحرک. در سیستم های آبیاری بارانی ساکن ، آبپاشها در محل ثابتی باقی می مانند در حالیکه در سیستم های آبیاری متحرک، آبپاشها در حال حرکت عمل آبیاری را انجام می دهند. 

 

مزایای سیستم های آبیاری بارانی :

 در سیستم های آبیاری بارانی آب به صورت یکنواخت در تمام نقاط مزرعه پخش می شود و به رشد بهتر گیاهان کمک کرده و محیط اطراف گیاه را مرطوب نگه می دارند. کشاورزانی که برای آبیاری گیاهان خود از تجهیزات آبیاری بارانی استفاده می کنند در واقع به تهویه زمین های خود بسیار کمک کرده اند و عملیات تسطیح در این زمین ها حذف شده و هزینه های آماده سازی اراضی کاهش می یابد. استفاده ازتجهیزات آبیاری بارانی ، آبیاری را در تمام خاک ها و حتی اراضی شیبدار با اغلب شرایط آب و هوایی فراهم می کند .